www.curmansvillor.se

 
     

Curmans Villor

 
   

Storstugan uppfördes av Carl och Calla Curman 1880 efter att den första brunnit ner. Lillstugan, avsedd för tjänstefolket och barnen, stod färdig ett par år tidigare. Båda byggdes och inreddes i fornnordisk stil. Storstugan användes både som läkarmottagning och sommarbostad.

 

Carl Curman, professor i anatomi vid Konstakademien i Stockholm, var badläkare i Lysekil sedan 1859. Under hans ledning utvecklades havsbadet till ett av de förnämsta i Sverige. Curman var en av de främsta balneologerna i Europa, vilka framhöll vattnets hälsobringande effekt. I Stockholm grundade han 1885 Sturebadet. Curman var också en av pionjärerna inom fotokonsten.

 

Calla Curman inköpte det stora klippområdet Stångehuvud innan det förstördes av stenindustrin. Hon skänkte det 1925 till Vetenskapsakademien för att bevaras som naturskyddsområde. Ute på Stångehuvud finns en minnessten rest till hennes ära med inskriptionen ”Stångehuvuds räddare”.

 

Villorna är fortfarande i släktens ägo.

 

 

 

 

 

Curmans villor i Lysekil AB