www.curmansvillor.se

 
     

Curmans Villor - Litteratur

 
   
Curman, Calla, Minnen.
1926 (nytryck 2006).

 

Curman, Sigurd, Curmans villor i Lysekil.
Ingår i Vikarvets årsbok 1958-1959. Lysekil 1960.

 

Dahlberg, Marie m.fl., Havsbad. Femtioen svenska badpärlor.
Värnamo 2004.

 

Grandien, Bo, Rönndruvans glöd.
Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet.
Nordiska museets Handlingar 107. Uddevalla 1987.

 

Rådström, Anne Marie, Balneologen Curman i Lysekil.
Ingår i Bohuskust. Svenska Turistföreningens Årsbok 1992.

 

Stackell, Lars, Västkusten förr.
Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet. Stockholm 1975.

 

 

 

Curmans villor i Lysekil AB